Medlemsprofil

For at netværket kan blive ved at skabe værdi for medlemmerne, er det vigtigt at vi deler et fælles grundlag og mindset. Kan du nikke genkendende til nedenstående, har du muligvis fundet din rette hylde i Useful-Network:

 • Du bestrider en ledelsesstilling i din virksomhed, som har enten direkte eller indirekte relation til byggebranchen.
 • Du kan lide at udbygge din faglige og byggetekniske ekspertise, og finder stor værdi i at møde personer i lignende stillinger.
 • Du trives med et netværk uden et kommercielt fokus, der fordrer at man nødvendigvis skal og bør lave forretning med hinanden.
 • Du vil gerne være en del af et personligt netværk og kendes som dig – ikke forretningsmanden eller -kvinden.
 • Du er en udadvendt person, som gerne fortæller om dine oplevelser, erfaringer og  giver udtryk for dine oprigtige holdninger.
 • Du sætter etik i et netværk højt og er indforstået med at følge de etiske retningslinjer for netværket.

Optagelsesprocedure

Hvis du ønsker at blive medlem af Useful-Network, anbefaler vi, at du først og fremmest deltager som gæst ved et af vores møder og får en fornemmelse af netværket og dets medlemmer. Du kan komme med som gæst enten via invitation fra et af vores eksisterende medlemmer eller ved at kontakte os.

Du vil i forbindelse med dit gæstebesøg få tilsendt noget materiale til din videre information – herunder vores etiske retningslinjer. Det er nemlig vigtigt at du er indforstået med disse, da etisk er vores højeste prioritet i netværket.

Som led i optagelsen vil du også have en uformel snak med Useful-Networks formand og stifter Jacob A. G. Stryhn. Det kan enten være et separat møde eller som en del af deltagelse i et netværksmøde. På denne måde sikrer vi, at du ved hvad du bliver en del af og vi ved hvem vi optager i netværket.

Dét får du:

Som medlem af Useful-Network får du ubegrænset adgang for dig personligt til:

Arrangementer og netværksmøder
Medlemskabet inkluderer minimum 10 møder/arrangementer om året, der i blandt nytårskur i januar, samt en årlig julefrokost, der afholdes i december måned.

Medlemmer som er indmeldt pr 01.01.2019 eller derefter har desuden mulighed for at invitere én gæst med pr. arrangement. Bemærk at det kun er tilladt at invitere samme gæst med to gange.

Medlemsdatabase
Du får også adgang til netværkets interne platform. Her kan du finde medlemmers kontaktoplysninger, søge i databasen med diverse artikler samt se informationer om kommende og tidligere arrangementer m.m.

Her uploader vi også løbende invitationer til andre arrangementer.

Én til én-møder
Vi opsætter gerne 1-1 møder op imellem netværkets medlemmer. Det er ganske gratis for dig som medlem at benytte denne mulighed – forudsat at der ikke er behov for lokaleleje eller forplejning til formålet.

Tillægsydelser
Netværket tilbyder som tillægsydelse også rådgivning i form af konsulentydelser mod gebyr. Det kan være in-house konsulenter, eller eksterne konsulenter alt efter behov og interesse.

Kontingent

Prisen for ét års medlemskab er 12.000 kr. ekskl. moms og betales én gang årligt i december måned forud for årsprogrammets opstart.

Hvis du ønsker at blive medlem af netværket efter det nye årsprogram er påbegyndt, beregner vi medlemsprisen på baggrund af det antal resterende møder, der er tilbage i året.

Kontingentet dækker, foruden ovennævnte arrangementer og adgange, desuden omkostninger til:

 • Vedligeholdelse af hjemmeside
 • Vedligeholdelse af medlemsdatabase
 • Udarbejdelse af årsprogrammer, invitationer samt deltagerliste
 • Planlægningen og koordinering af arrangementer, herunder evt. lokaleleje
 • Gaver til foredragsholdere i form af vin
 • Evt. betaling til foredragsholdere hvor nødvendigt
 • Forplejning ved enkelte møder