Etiske Netværksregler

Etik er vores ultimative førsteprioritet i netværket.

Når du bliver optaget som medlem af Useful-Network forventer vi derfor, at du, såvel som de øvrige medlemmer, overholder en række etiske retningslinjer. Retningslinjerne er udarbejdet for at beskytte netværkets medlemmer samt sikre fortrolighed og professionalisme i netværksregi. 

Retningslinjerne er udtrykt som følger: 

  1. Hvad der behandles eller tales om på netværksarrangementerne er fortroligt og må behandles sådan.
  2. Skjult “dagsorden” tillades ikke. Med andre ord: vær ærlig og direkte, når du stiller eller bliver stillet et konkret spørgsmål.
  3. Omtal gerne dine netværksforbindelser – men gør det på en måde, som du selv gerne ville omtales.
  4. Misbrug ikke netværkets medlemmer eller deres forbindelser, eksempelvis ved at videregive informationer uden tilladelse eller ved at udføre direkte “kanvas-salg”.
  5. Giv lige så meget, som du gerne selv vil modtage.
  6. Overhold dine indgåede aftaler – såvel økonomiske som øvrige forpligtigelser – herunder gælder også intentioner, som du udtrykker til øvrige medlemmer. 
  7. “Urent trav”, dvs. mangel på respekt for punkt 1-6, kan resultere i udmeldelse.